playpause prev next

Rubaja Photography

.讬讜转专 诪讚讬 砖谞讬诐 注讘专讜, 讬讜转专 诪讚讬 讝讻专讜谞讜转 砖诇讗 谞砖诪专讜

.驻专讜讬拽讟 讛讛转谞讚讘讜转 “诪转谞讛 诇讚讜专讜转” 讘讗 诇拽讚诐 讜诇讛谞爪讬讞 讗转 讚讜专 讛砖讜讗讛, 讚讜专 讛讜诇讱 讜谞注诇诐

讗诐 讗转诐 诪注讜谞讬讬谞讬诐 诇拽讞转 讞诇拽 讘讛谞爪讞转 讛注讘专 讘转诪讜谞讜转 驻讜专讟专讟 诪砖驻讞转讬讜转, 讻讚讬 诇砖诪专, 诇专讙砖 讜诇讛谞爪讬讞
注讝专讜 诇谞讜 诇讛驻讬抓 讗转 讛驻专讜讬讬拽讟 讜讘讻讱 谞讙讬注 诇讻诪讛 砖讬讜转专 诪砖驻讞讜转 砖诇 谞讬爪讜诇讬诐 砖讬讛讬讜 诪注讜谞讬讬谞讜转 讘爪讬诇讜诐 诪砖驻讞转讬

诇转讬讗讜诐 爪讬诇讜诐 讝讻专讜谉 诪砖驻讞转讬 讞讬谞诪讬 诇讞诇讜讟讬谉, 诪讝讻专转 诇讚讜专讜转 讛讘讗讬诐, 讗谞讗 爪专讜 注讬诪谞讜 拽砖专

remember@rubaja.com

诇讙诇专讬讬转 讛转诪讜谞讜转 诇讬讞爪讜 讻讗谉

 

 Too many years have passed, too many unrecorded memories. 

The volunteer project "a gift for generations to come" (Matana Le-dorot) is dedicated to the remembrance of the holocaust generation,

a generation which if fading/withering away.

If you are interested in taking part in the immortalization of the past in a family portrait to preserve, commemorate and invoke feelings
Help us circulate this message which will allow us to reach out to many holocaust survivor's families who might be interested in a family portrait 

To coordinate for the free family picture of a memory, a keepsake for generations to come contact us at:

remember@rubaja.com 

 Link for the gallery - press here